Ontwerpbesluit verbeterde premieregeling

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet verbeterde premieregeling.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 07-04-2016
Documentdatum 08-04-2016
Onderwerp Pensioen

Publicaties