Besluit emissiearme huisvesting

Omschrijving

Besluit houdende regels met betrekking tot emissiearme huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Klimaatverandering
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 02-07-2015
Documentdatum 02-07-2015
Onderwerp Veehouderij

Publicaties