Ontwerpbesluit over wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw

Omschrijving

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (vergunning aanleg boorgat).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 29-04-2016
Documentdatum 28-04-2016
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: ontwerpbesluit-over-wijziging-van-het-besluit-omgevingsrecht-het-besluit-milieueffectrapportage-en-het-besluit-algemene-regels-milieu-mijnbouw.pdf