Bijlagen bij Ontwerp-Luchthavenbesluit Maastricht

Omschrijving

De bijlagen bevatten kaarten voor beperkingen in het kader van geluid, veiligheid, hoogte en aanvaringen met vogels.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 09-12-2016
Documentdatum 02-12-2016
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties