Overzicht ingebrekestellingen per departement 31 december 2010

Omschrijving

Overzicht ingebrekestellingen uitvoering Europese richtlijnen (zoals geconstateerd door de Europese Commissie) per departement. Stand van zaker per 31 december 2010.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Europese zaken
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 01-02-2011
Documentdatum 02-02-2011
Onderwerp Europese Unie

Publicaties