Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015

Omschrijving

Deze MG-circulaire (2014-01) betreft het huurprijsbeleid per 1 juli 2014, inclusief de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 34.085, de huurprijsnorm (maximale huursomstijging) voor woningcorporaties en de huurprijsliberalisatie. Tevens is opgenomen een samenvattend overzicht van de huurparameters. In de bijlagen zijn de liberalisatiegrenzen vanaf 1989 en de tabellen met maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2014 opgenomen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 21-01-2014
Documentdatum 22-01-2014
Onderwerp Huurwoning

Publicaties