Wijziging van de Regeling van 28 juni 2011 tot vaststelling voor 2011 van de maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht

Omschrijving

Wijziging van de Regeling van 28 juni 2011 tot vaststelling voor 2011 van de maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht (Stcrt. 2011, 11774).

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Dienstensector
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 07-09-2011
Documentdatum 31-08-2011
Onderwerp Financiële sector

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: n-de-regeling-tot-vaststelling-voor-2011-van-de-maatstaven-bedragen-bandbreedtes-verdeelsleutels-en-tarieven-besluit-bekostiging-financieel-toezicht-1.pdf