Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (Memorie van Antwoord)

Omschrijving

Memorie van Antwoord inzake wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Kamerstuk
Geldig van 09-12-2010
Document creatiedatum 10-12-2010
Onderwerp Pensioen

Publicaties