Bijlage 1: Beoordelingskader 4e ronde pilots Associate-degreeprogramma’s (deelronde 4A)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Onbekend thema
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 18-04-2010
Documentdatum 19-04-2010

Publicaties