Remigratiebesluit

Omschrijving

Besluit van 1 maart 2014 houdende voorschriften ter uitvoering van de Remigratiewet en tot wijziging van enige andere algemene maatregelen van bestuur (Remigratiebesluit).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Migratie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 12-03-2014
Documentdatum 13-03-2014
Onderwerp Remigratie

Publicaties