Adresonderzoek door het college van burgemeester en wethouders

Omschrijving

Circulaire van minister Spies (BZK) over het adresonderzoek door het college van burgemeester en wethouders inzake de Gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens (GBA).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Migratie en integratie
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 05-07-2012
Documentdatum 01-06-2012
Onderwerp
  • Gemeenten
  • Paspoort en identiteitskaart

Publicaties