Ontwerpbesluit wijziging Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Invoeringswet Participatiewet.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 03-06-2014
Documentdatum 04-06-2014
Onderwerp
  • Ziektewetuitkering
  • Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)
  • Wajong

Publicaties