Aanvullende beschikking Gebieden Energie Neutraal (Programma GEN)

Omschrijving

Aanvulling op het besluit tot toekenning van een projectbijdrage aan de Coƶperatie GEN voor Gebieden Energie Neutraal.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 10-12-2012
Documentdatum 04-12-2012
Onderwerp Duurzaam bouwen en verbouwen

Publicaties