Beleidsdoorlichting tegemoetkoming ouders

Omschrijving

Een doorlichting van de doeltreffendheid en doelmatigheid van artikel 10 van de SZW-begroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Gezin en kinderen
Documentsoort Begroting
Publicatiedatum 08-09-2013
Documentdatum 09-09-2013
Onderwerp
  • Kinderbijslag
  • Kindgebonden budget

Publicaties