Tweede nota van wijziging Wet op de ondernemingsraden en Pensioenwet

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 06-06-2016
Documentdatum 07-06-2016
Onderwerp
  • Pensioen
  • Ondernemingsraad

Publicaties