Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 16 oktober 2012

Omschrijving

Tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 16 oktober a.s. zullen de ministers de Europese Raad (ER) van 18-19 oktober voorbereiden. Tijdens de ER zullen de staatshoofden en regeringsleiders spreken over onder andere het Groeipact (Compact for Growth and Jobs), het tussenrapport over de toekomst van de EMU, bankentoezicht en over de strategische partners van de Unie.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Europese zaken
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 30-09-2012
Documentdatum 01-10-2012
Onderwerp Europese Unie

Publicaties