Stroomschema Verkoop corporatiewoningen

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Beleidsregel
Geldig van 01-11-2011
Document creatiedatum 02-11-2011
Onderwerp
  • Huurwoning
  • Woningcorporaties

Publicaties