Jaarverslag 2014 Inspectie van het Onderwijs

Omschrijving

In dit jaarverslag over het jaar 2014 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht en het financieel beheer.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Overheidsfinanciën
  • Hoger onderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Onderwijs en wetenschap
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 06-05-2015
Documentdatum 07-05-2015
Onderwerp
  • Financiering onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
  • Passend onderwijs

Publicaties