Factsheet nieuwe regels voor toezicht en handhaving kinderopvang 2012

Omschrijving

Voor het verbeterde toezicht en de handhaving in de kinderpvang is een aantal regels veranderd, die gevolgen hebben voor u als ondernemer van een kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal. In deze uitgave een overzicht.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 19-12-2011
Documentdatum 20-12-2011
Onderwerp Kinderopvang

Publicaties