Taakmutatie 2016, mei 2015 (xls)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 31-05-2015
Documentdatum 01-06-2015
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties