Voortgang passend onderwijs

Omschrijving

Met deze tussenrapportage informeert de minister van OCW de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs. De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer in juni te informeren over de volgende zaken: De temporisering van de bezuinigingen op passend onderwijs en de gevolgen daarvan. De stand van zaken rond scholen die door de bezuinigingen extra worden geraakt. Het behoud van expertise en de daaraan verbonden mobiliteit. De voortgang van de vorming van de samenwerkingsverbanden. Het verloop van de verdere uitwerking van passend onderwijs. Moties en toezeggingen over passend onderwijs.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 16-06-2011
Documentdatum 17-06-2011
Onderwerp Passend onderwijs

Publicaties