Bouwen op een sterk fundament

Omschrijving

Een tussenevaluatie van het architectuurbeleid in opdracht van de ministeries van IenM en OCW.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 17-09-2012
Documentdatum 18-09-2012
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties