Tekst uitvoeringsinstructie UWV

Omschrijving

Tekst die zal worden toegevoegd in hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. 

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 07-09-2011
Documentdatum 07-09-2011
Onderwerp Ontslag

Publicaties