Nazorg jeugd uitvoeringskader 2010

Omschrijving

In dit Uitvoeringskader wordt het doel van het netwerk- en trajectberaad in de jeugddetentie nader omschreven. Daarnaast bevat het enkele algemene uitgangspunten voor de uitwerking en een beschrijving van de eisen die aan de inrichting en vormgeving van het netwerk- en  trajectberaad worden gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Criminaliteit
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 29-12-2010
Documentdatum 07-12-2010
Onderwerp Jeugdcriminaliteit

Publicaties