Overzicht goedgekeurde rekenmethoden

Omschrijving

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 zijn de standaardrekenmethoden (SRM1, SRM2 en SRM3) vastgelegd waarmee de gevolgen van ruimtelijke plannen voor de luchtkwaliteit worden berekend. De Regeling beoordeling luchtkwaliteit maakt het mogelijk om een andere rekenmethode te gebruiken voor situaties die binnen of buiten het toepassingsbereik vallen van SRM1, SRM2 en SRM3. Voorwaarde is dat deze andere methode is goedgekeurd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Lucht
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 01-12-2010
Documentdatum 02-12-2010
Onderwerp Luchtkwaliteit

Publicaties