Ontwerpbesluit wijziging besluit zorgverzekering

Omschrijving

Ontwerp van het besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met beperking van de ex post compensatiemechanismen voor de vaststelling van de vereveningsbijdrage.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorgverzekeringen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 01-06-2011
Documentdatum 01-06-2011
Onderwerp Zorgverzekering

Publicaties