Gebruik basisrenteleningen door woningcorporaties

Omschrijving

Regels voor het gebruik van basisrenteleningen door woningcorporaties.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 11-03-2014
Documentdatum 12-03-2014
Onderwerp Woningcorporaties

Publicaties