Bijlage 1 Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 Geletterdheid in Nederland

Omschrijving

In het Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 Geletterdheid in Nederland, vindt u de plannen van het kabinet om de geletterdheid van de groep laaggeletterden in Nederland verder te bevorderen. Deze maatregelen zijn een vervolg op het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Voortgezet onderwijs
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 07-09-2011
Documentdatum 08-09-2011
Onderwerp Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Publicaties