Staatsblad 246, jaargang 2014

Omschrijving

Besluit van 23 juni 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stb. 2014, 13)) en van het Toetsbesluit PO (Stb. 2014, 209).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Voortgezet onderwijs
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 22-06-2014
Documentdatum 23-06-2014
Onderwerp Toelating voortgezet onderwijs

Publicaties