Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de Europese drempelwaarde

Omschrijving

Deze circulaire bepaalt op basis van de waarde van de opdracht, welke aanbestedingsprocedure in een concreet geval de aangewezen procedure is. De genoemde bedragen gelden vanaf 1 september 2015.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inkoop en beheer
  • Markttoezicht
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 16-08-2015
Documentdatum 03-08-2015
Onderwerp
  • Inkopen door het Rijk
  • Aanbesteden

Publicaties