Strategisch beleidsplan RIVM/CIb

Omschrijving

Strategisch beleidsplan van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de jaren 2011-2015. In het strategisch beleidsplan is een selectie gemaakt van onderwerpen waarop het RIVM-CIb zich de komende jaren extra gaat richten.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Ziekten en behandelingen
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 15-05-2011
Documentdatum 16-05-2011
Onderwerp Infectieziekten

Publicaties