Richtsnoeren voor het plaatsen van opdrachten voor leveringen en diensten

Omschrijving

Consultatieversie van de ontwerp-richtsnoeren leveringen en diensten.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 30-10-2012
Documentdatum 31-10-2012
Onderwerp Aanbesteden

Publicaties