Samenwerkingsovereenkomst tussen sector Rijk en UWV WERKbedrijf

Omschrijving

Convenant tussen Rijk en UWV WERKbedrijf over plaatsing van Wajong- en WIA-kandidaten bij het Rijk en de bevordering van uitstroom naar arbeidsplaatsen buiten het Rijk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Overheidspersoneel
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 04-12-2011
Documentdatum 05-12-2011
Onderwerp Rijksoverheid

Publicaties