Gewijzigde procedure indienen verzoeken toelating en goedkeuring statutenwijzingen en fusies woningcorporaties per 1 januari 2014

Omschrijving

Verzoeken om goedkeuring van woningcorporaties (toegelaten instellingen) moeten per 1 januari 2014 worden ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (en niet meer bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Beleidsregel
Geldig van 22-12-2013
Document creatiedatum 23-12-2013
Onderwerp Woningcorporaties

Publicaties