Het nieuwe werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving

Omschrijving

Het onderzoek is gericht op de verhouding tussen nieuwe arbeidspatronen, bekend onder de term ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) en de arbeidsrechtelijke regels in Neder-land. Hoofdvraag van het onderzoek is: waar levert de arbeidsrechtelijke regelgeving knel-punten of onduidelijkheden op voor verhoudingen waarin op basis van HNW wordt gewerkt?

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Rail- en wegverkeer
  • Ruimtelijke ordening
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 09-10-2011
Documentdatum 10-10-2011
Onderwerp
  • Wegen
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Arbeidsovereenkomst en cao

Publicaties