Bestuursakkoord 2011 - 2015

Omschrijving

Een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid; een overheid die zich tot haar kerntaken beperkt en waarbij taken zo dicht mogelijk bij de burger worden belegd. Dat is waar Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen voor staan. Dit staat in het bestuursakkoord 2011 - 2015

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Convenant
Geldig van 20-04-2011
Document creatiedatum 21-04-2011
Onderwerp
  • Provincies
  • Gemeenten

Publicaties