VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2014

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 20-05-2015
Documentdatum 20-05-2015
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties