Kamerbrief over het rapport CTIVD inzake de inzet van Sigint door de MIVD

Omschrijving

Brief van minister Hillen (DEF) over het onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de inzet van het middel Signals Intelligence (Sigint) door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de CTIVD een toezichtsrapport vastgesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Defensie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 22-12-2011
Documentdatum 23-12-2011
Onderwerp Krijgsmacht

Publicaties