Vervolgtraject bij onvoldoende onderwijskwaliteit BVE

Omschrijving

Deze notitie beschrijft een wijziging van het vervolgtraject bij onvoldoende onderwijskwaliteit. Het is een aanvulling op het Toezichtkader BVE 2009. Deze wijziging van het vervolgtraject treedt op 1 augustus 2010 in werking.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroepsonderwijs
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 01-09-2010
Documentdatum 08-07-2010
Onderwerp
  • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Publicaties