Bijlage 1 bij Wob-verzoek over incidenten met vogels op luchthavens

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 10-05-2012
Documentdatum 11-05-2012

Publicaties