Indexering bezoldiging en vergoedingen voor waterschapsbestuurders

Omschrijving

In deze circulaire vindt u informatie over de wijziging van de bedragen van (onkosten)vergoedingen voor waterschapsbestuurders.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Water
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 08-12-2010
Documentdatum 09-12-2010
Onderwerp Waterschappen

Publicaties