Bijlage 3 Gids voor Goede Praktijken

Omschrijving

De Sectorraad Paarden (SRP) geeft in deze gids een nadere uitwerking van hun basisregels op het gebied van paardenwelzijn. 

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 19-09-2011
Documentdatum 01-08-2011
Onderwerp Dierziekten

Publicaties