Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2013

Omschrijving

In de bestuursafspraak staan voor de komende vijf jaar afspraken die de Friese taal en cultuur bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 15-04-2013
Documentdatum 16-04-2013
Onderwerp Erkende talen

Publicaties