Strategische Agenda Hoger Onderwijs hoofdstuk 3: Toegankelijkheid, talentontwikkeling en diversiteit

Omschrijving

Hoofdstuk 3 van De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 gaat over de manier waarop hoger onderwijs talenten van studenten kan helpen ontwikkelen. En over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 06-07-2015
Documentdatum 07-07-2015

Publicaties