Aanbiedingsbrief Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het ontwerp van het Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 11-05-2014
Documentdatum 12-05-2014
Onderwerp Ziektewetuitkering

Publicaties