Besluit van 24 juni 2011 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector

Omschrijving

Wijziging van de toestemmingsprocedure bij de verkoop van woningen aan eigenaar-bewoners en de verslaglegging van de werkzaamheden

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 01-11-2011
Documentdatum 24-06-2011
Onderwerp
  • Woningcorporaties
  • Huurwoning

Publicaties