Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Omschrijving

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Ouderen
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 18-12-2011
Documentdatum 19-12-2011
Onderwerp AOW

Publicaties