Bijlage 2 Continuïteitsoordelen en solvabiliteitsoordelen 2011 van het Centraal fonds volkshuisvesting (CFV)

Omschrijving

Wat betreft de financiële oordelen van het CFV ligt het beeld tussen dat van 2009 en 2010 in: er zijn in 2011 iets meer “B”- oordelen3 en predicaten onvoldoende solvabiliteit” verstrekt dan in 2010 maar minder dan in 2009.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 12-01-2012
Documentdatum 01-12-2011
Onderwerp Woningcorporaties

Publicaties