Regeling vaststelling bedragen programmas van eisen po

Omschrijving

Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2015, nr. PO/FenV/814937, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het jaar 2016 en de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2016 (Regeling vaststelling bedragen programmas van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2016).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 30-09-2015
Documentdatum 01-10-2015
Onderwerp Financiering onderwijs

Publicaties