Download

Omschrijving

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag op het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking. Graag beantwoord ik de door de verschillende fracties op onderdelen gestelde vragen. Bij de beantwoording van de vragen heb ik de opbouw van het verslag gevolgd.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 06-05-2010
Documentdatum 07-05-2010
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties